Vård- och omsorg som fungerar

Mer Fysisk Rörelse (1)

VÅR LOKALA POLITIK FÖR EN VÅRD- OCH OMSORG SOM FUNGERAR

Gislaveds kommuns äldreomsorg ska fortsätta hålla en hög nivå vad gäller kvalitet och den ska präglas av omtanke och valfrihet. Utgångspunkten ska alltid vara dina behov som invånare, oavsett om det gäller en särskild intresseinriktning eller någonting annat som är viktigt för dig. Det ska vara du och inte kommunala tjänstemän som bestämmer över ditt liv. Gislaveds kommun ska alltid garantera god kvalitet. Kvalitet i verksamheten är centralt både för seniorer och för medarbetare. Vi vill attrahera och behålla kompetenta medarbetare som bidrar till att utveckla Gislaveds kommuns äldreomsorg.

  • Öppna nya äldreboendeplatser med fokus på Solbacka och med inriktning på demenssjukdomar.
  • Sänka åldersgränsen för förenklad biståndsbedömning från 80 år till 75 år.
  • Utöka andelen timmar inom den avgiftsfria avlösarservicen.
  • Införa vårdbiträden.
  • Valfriheten inom kommunen ska utökas.
  • Öka och utveckla stödet till de som vårdar anhöriga i hemmet.
  • Utveckla våra Träffpunkter så att de blir än bättre.
  • Tydliggöra för våra invånare att alla som har behov får en plats på särskilt boende.

 

Följ oss

instagram