Trygghet att lita på

Mer Fysisk Rörelse Kopia

VÅR LOKALA POLITIK FÖR EN TRYGGHET ATT LITA PÅ I GISLAVEDS KOMMUN

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi vill genomdriva ett trygghetspaket för hela Gislaveds kommun, där vi stärker vårt arbete och samarbete på flera olika områden. Gislaveds kommun ska vara en kommun där alla känner trygghet. Brottsligheten ska pressas tillbaka och poliserna behöver bli fler. Varje invånare ska kunna känna sig trygg på den plats man bor på.

  • Verka för att den polisiära närvaron med fler närpoliser ökar i hela kommunen.
  • Verka för att införa kontaktpoliser på alla kommunens skolor.
  • Utveckla den uppsökande verksamheten för att möta unga på glid i syfte att motverka utanförskap och kriminalitet.
  • Bistå med fortsatt stöd till olika former av trygghetsnätverk, exempelvis nattvandrare och grannsamverkan.
  • Minimera otrygga utomhusmiljöer så som stora buskage eller oupplysta gångvägar.

Följ oss

instagram