Näringsliv i världsklass

VÅR LOKALA POLITIK FÖR ETT NÄRINGSLIV I VÄRLDKLASS

Gislaveds kommun ska vara en kommun där tillväxt kommer hela kommunen till del. Framtidens välfärd kräver att kommunen utvecklas samarbetet med näringslivet och att vi tillsammans får till ett företagsklimat som lockar entreprenörer hit och som möjliggör fler arbetstillfällen. Vi behöver finna gemensamma lösningar med näringslivet för en bättre yrkesutbildning som möter företagens behov av kompetens på ett bättre sätt idag och vi vill genom vårt gemensamma bolag med näringslivet, Enter Gislaved AB, skapa goda förutsättningar till nyföretagande. Turismen behöver utvecklas i hela kommunen och vi behöver tillsammans sm kommun marknadsföra attraktiva turismmål för olika mågrupper.

  • Kommunen ska ha Sveriges bästa företagsklimat.
  • Kommunen ska ha en hög tillväxt, som kommer hela kommunen till del.
  • Införa en utmaningsrätt. Det innebär att du ska kunna utmana kommunen att driva någon del av kommunens verksamhet, med bättre kvalitet och mer kostnadseffektivt.
  • Stimulera entreprenörskap och utveckla samarbetet mellan näringslivet och skolan än mer.
  • Utveckla turismen i alla delar av vår kommun.
  • Handläggningstiderna ska var akorta och kommunicera tydligt till dig som sökande. Vid alltför lång handläggningstid ska avgiften skrivas ned till 0 kronor.
  • Införa en digital tillståndsguide där all information ska finnas samlad och lättillgänglig på ett och samma ställe. Där ska du också kunna skicka in ind eller dina ansöknigar, exempelvis bygglovsansökan.

Följ oss

instagram