Miljöpolitik för framtiden

Solceller

VÅR LOKALA MILJÖPOLITIK FÖR GISLAVEDS KOMMUN

Vi vill bygga ett hållbart samhälle från alla perspektiv för att kunna ge våra barn rätt förutsättningar till ett bra liv. Vi vill att Gislaved kommun ligger i framkant med nya klimatsmarta lösningar för ett hållbart samhälle.

  • Installera solceller på kommunala fastigheter.
  • Utveckla gång- och cykelvägar i vår kommun.
  • Öka andelen fordon med förnybara drivmedel som används av kommunen.
  • Öka antalet laddstolpar till elbilar i kommunen.
  • Etablera ett solcellskraftverk och en tankstation för vätgas i vår kommun.
  • Inleda samtal om anropsstyrd kollektivtrafk med Region Jönköpings län.

Följ oss

instagram