Kultur- och fritidsliv för alla

VÅR LOKALA POLITIK FÖR ETT KULTUR- OCH FRITIDSLIV FÖR ALLA

Gislaveds kommun har ett rikt kultur- och föreningsliv. Motorbanan är känd över hela världen och dess verksamhet behöver fortsätta att utvecklas. (läs mer om det under avsnittet här) Vi vill bygga en ny sim- och badanläggning för hela Gislaveds kommun och vi kommer följa det resultat som folkomröstningen om placeringen av en ny sim- och badanläggning ger oss. Vi tycker att biblioteken spelar en viktig roll i att sprida kunskap och därför vill vi göra dem mer tillgängliga, så som vi redan gjort i Smålandsstenar. 

  • Bygg en ny sim- och badanläggning för hela kommunen.
  • Följ det resultat som utfaller i folkomröstningen gällande placering av ny sim- och badanläggning.
  • Verka för att motorbanan i Anderstorp fortsätter utvecklas.
  • Göra samtliga bibliotek mer lättillgängliga med "Meröppna bibliotek"-system likt det i Smålandsstenar.
  • Verka för att Gislaveds konsthalls verksamhet flyttas till Glashuset på Gisleområdet.
  • Tydliggöra det breda och rika föreningslivet som finns i Gislaveds kommun.

Följ oss

instagram