Infrastruktur för framtiden

Motorsport (1)

VÅR LOKALA POLITIK FÖR EN INFRASTRUKTUR FÖR FRAMTIDEN

Gislaveds kommun är beroende av god infrastruktur. Det går hand i hand med näringslivet, men framför allt för att skapa goda livsmiljöer för kommunens invånare. Vi vill få till "Logistikpunkt Smålandsstenar" och verka för att rusta upp HNJ-banan (Halmstad-Nässjö via Smålandsstenar). Vi vill ta fram en ny gång-och cykelplan, öka antalet laddstolpar till elbilar och inleda samtal om anropsstyrd kollektivtrafik med Region Jönköpings län.

 • Bygga "Logistikpunkt Smålandsstenar"
 • Verka för att det byggs viltsstängsel utmed RV27 och R27 genom hela kommunen.
 • Verka för en upprustning av HNJ-banan (Halmstad-Nässjö)
 • Utveckla gång- och cykelvägar.
 • Genomföra satsningar på enskilda vägar.
 • Öka antalet laddstolpar till elbilar.
 • Verka för att förbifart Smålandsstenar (RV26) byggs.
 • Fortsätta utbyggandet av fibernätet.
 • Etablera tankstation för vätgas.
 • Öka andelen invånare som använder kollektivtrafiken.
 • Inleda samtal om anropsstyrd kollektivtrafik med Region Jönköpings län.

Följ oss

instagram