Arbetsmarknad för alla invånare

Kopia Av Mer Fysisk Rörelse

VÅR LOKALA POLITIK FÖR EN ARBETSMARKNAD FÖR ALLA INVÅNARE

Vi vill ta arbetslinjen till Gislaveds kommun på riktigt. Det innebär att vårt mål är att alla som kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Det ska finnas tydliga aktivitetskrav i kommunens insatser för att korta vägarna ut ur utanförskap och in i arbete. Framtidens arbetsmarknad kräver också en utbyggd och modern vuxenutbildning, som erbjuder flexibla vägar, så att människor ska ställa om en för en ny karriär mitt i livet. Vi vill införa en lokal integrationsplikt för våra nyanlända kommuninvånare, där fokus är på språkinsatser och samhällskunskap.

  • Alla kommuninvånare som kan arbeta ska ha ett jobb att gå till.
  • Aktivitetskrav ska gälla i alla kommunens insatser för att fler i arbete.
  • Göra en översyn och satsningar på utbyggd vuxenutbildning.
  • Införa en integrationsplikt. Alla nyanlända kommuninvånare behöver delta i språkinsatser och arbetsmarknadsinsatser för att korta vägen till egen försörjning.
  • Fusk och felaktiga bidragsutbetalningar ska systematiskt följas upp och polisanmälas.

Följ oss

instagram