Trygghet

Ingen ska behöva vara rädd att gå till skolan, affären eller ensam hem från busshållsplatsen. Trygghet är en av våra viktigaste jämställdhetsfrågor. Vi kommer att jobba för en trygg kommun i allt vi gör.

Trygghet_hemsida_2020

Ökad polisnärvaro med fler närpoliser i hela kommunen

Vi arbetar för att öka polisnärvaron i Gislaveds kommun och vill ha fler närpoliser, som lär sig känna den bygd och de människor som bor här. På samma sätt kan kommunens invånare då lära sig känna igen sin lokala polis. I det senaste Medborgarlöftet från 2019 mellan Gislaveds kommun och polisen har vi tagit de första stegen mot att öka polisnärvaron.

Kontaktpoliser på kommunens alla skolor

Vi arbetar för att kontaktpoliser ska bli naturliga inslag på kommunens alla skolor. Elever och lärare ska veta vem de kan vända sig till om problem uppstår. Inför nästa överläggning i samband med ett förnyat Medborgarlöfte kommer vi lyfta denna frågan på nytt.

Utveckla uppsökande verksamhet för att möta unga på glid

Vi arbetar för att utveckla den uppsökande verksamheten för att möta unga på glid. Syftet är att motverka kriminalitet och utanförskap i ett redan tidigt skede. Vi har reformerat fältverksamheten, kopplat den samman med Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet och skjutit till resurser för att öka antalet fältsekreterare.

Minimera otrygga utomhusmiljöer och oupplysta gångvägar

Vi arbetar för att minimiera otrygga utomhusmiljöer såsom höga buskage och oupplysta gångvägar. Öppna och upplysta platser ökar den upplevda tryggheten och bidrar på så sätt till en trevligare vistele utomhus när mörkret lagt sig. Den som går en sväng i våra orter kan notera att det på olika platser redan genomförts och att de på andra platser pågår ett sådant arbete. Vi kommer fortsätta arbeta med detta under hela mandatperioden.

Följ oss

instagram