Näringsliv och företag

Att se till att fler jobb skapas är avgörande för att Gislaveds kommun ska fungera för alla och kunna fortsätta växa. Om fler jobb ska växa fram är det nödvändigt att företag kan starta, växa och vidareutveckla sin verksamhet. Vårt mål är att Gislaveds kommun ska ha Sveriges bästa företagsklimat.

Näringsliv_hemsida_2020

Införa utmaningsrätt inom kommunens verksamheter

Vi har under mandatperioden infört riktlinjer för utmaningsrätten. Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om själva införandet och detta på grund av att ärendet återremitterades av kommunfullmäktige tillbaka till kommunstyrelsen för komplettering. COVID-19 pandemin har sedan fördröjt handläggningen av ärendet. Syftet med utmaningsrätten är att pröva om kommunal verksamhet måste drivas av kommunen eller om den kan bedrivas av privata företag för att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. 

Stimulera entreprenörskap och utveckla samarbetet med skolan

Vi tog initiativ till projektet SKAL (Samverkan Skola Arbetsliv) i slutet av förra mandatperioden. Nu är detta projekt igång mellan näringsliv och grundskolorna i kommunen och syftar till att koppla samman näringslivet och skolorna. På sikt vill vi utveckla detta projekt till att även omfatta gymnasiet.

Utveckla turismen i hela kommunen

Vår kommun är en fantastiskt plats att bo på. Vår natursköna omgivning gör också att allt fler turister söker sig till kommunen, inte minst till Isabergsområdet, Bolmen och Fegen. Kommunens näringslivsbolag har ansvaret att från kommunens sida jobba med turismutveckling. Under året har en plan för turism- och destinationsutveckling påbörjats, ett arbete som vi ser fram emot att ta del av under 2021.

Korta handläggningstider och avgiftsreducering vid för lång handläggningstid

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra servicen gentemot invånare och företag. Handläggningstiderna är idag korta och tydlig kommunkation ska ske till den sökande. I nuläget har vi en gräns för den maximala handläggningsstiden på 10 veckor, därefter skrivs avgiften ner till 0 kronor. Vi kommer fortsätta arbetet under mandatperioden med att fortsätta försöka korta handläggsningstiderna ytterligare.

Införa en digital tillståndsguide för exempelvis bygglov

Vi har initierat ett arbete med att upprätta en digital tillståndsguide för exempelvis bygglov. Arbetet med utveckla guiden pågår, men är ännu inte helt i mål. Vi kommer fortsätta övervaka frågan fram tills dess att tillståndsguiden är införd.

Följ oss

instagram