Miljö och hållbarhet

Miljö- och hållbarhetspolitiken måste göra skillnad på riktigt. Framtidens miljöpolitik kommer att behöva formas utifrån både ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De åtgärder vi gör i Gislaveds kommun måste vara kostnadseffektiva och skapa förutsättningar för jobb och tillväxt. Hållbarhet i Gislaveds kommun handlar för oss om en balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor.

Miljö_hemsida_2020

Installera solceller på kommunala fastigheter

Vi har under 2020 startat ett arbete med att ta fram riktlinjer för upphandling av solceller på kommunala fastigheter. Syftet är att möjliggöra att privata intressenter ska kunna investera i solceller på kommunala fastigheter och på så vis öka investeringstakten av solceller. Vi avser intensifera arbetet under kommande år i och med att upphandlingen kommer beräknas starta under första kvartalet 2021.

Fortsätta öka andelen fordon med förnybara drivmedel

Vår kommuns fordonsflotta utsågs under 2020 till den bästa i regionen när det kommer till fossilfria drivmedel. 74% av fordonen drivs idag av förnybara drivmedel och det är ett arbete som vi kommer fortsätta med under de kommande åren i takt med att fordonsflottan uppdateras.

Följ oss

instagram