Kultur och fritid

Ett levande kultur- och fritidsliv är en viktig del av Gislaveds kommuns attraktionskraft. Vi har bibliotek i alla tätorter och olika möjligheter till kreativa och kulturella aktiviter, inte minst för barn och ungdomar. Vi har ett rikt föreningsliv, där stort ideelt engagemang är avgörande. Kommunen har tre sportklubbar som tävlar på elitnivå i Sverige. Anderstorps motorbana är känd över hela världen och Isabergsområdet lockar många människor till fritidsaktiviteter både på vintern och sommaren.

Kultur_hemsida_2020

Bygga en ny sim- och badanläggning för hela kommunen

Under denna mandatperioden har vi på riktigt startat arbetet med att bygga en ny sim- och badanläggning för hela kommunen. Fastighets- och servicenämnden har genom  utredningar tittare närmare på kostnader för att renovera det befintliga Gislebadet alternativt bygga en helt ny simhall. Man har också tittat på alternativen när det kommer till placering av denna nya anläggning. I vårt planeringsdirektiv för 2021 med plan 2022-2024, som också har en utsträckt investeringsplan fram till 2030, har vi tagit höjd för att kunna investera i en sim- och badanläggning. Vi kommer efter att ha analyserat utredningarna och i god tid före slutgiltigt beslut i frågan meddela hur vi ser på denna investering.

Fortsätta arbetet med att utveckla Anderstorps motorbana

Vi har under mandatperioden fortsatt arbetet med utveckla Anderstorps motorbana. Restaurangbyggnaden och en av läktarna har renoverats och delar av motorbanan har fått ny asfalt. Miljötillstånden är nu i högsta domstolsinrättning för avgörande och vi hoppas givetvis på ett positivt utfall där anläggningen ges möjlighet till fler så kallade "bullerdagar". Under 2020 skulle den internationella motortävlingen DTM genomförts på motorbanan, men fick tyvärr skjutas fram till 2021 på grund av COVID-19 pandemin. Vi anser också att riksdagen behöver ändra förutsättningarna för motorsporten i Anderstorp och i hela Sverige, något du kan läsa mer om här: VI VILL UTVECKLA ANDERSTORPS MOTORBANA.

"Meröppna bibliotek"-system i hela kommunen

Under förra mandatperioden var vi med och öppnade ett så kallat "Meröppet" bibliotek i Smålandsstenar. Det innebär att man genom sitt bibliotekskort kan checka in, besöka biblioteket och låna böcker utanför de ordinarie öppettiderna. Vi vill att alla bibliotek i Gislaveds kommun i längden ska få detta system. Under denna mandatperioden har vi infört samma system på Anderstorps bibliotek 2019 och inom kort införs detta även på Reftele bibliotek. Vi kommer fortsätta arbetet med att tillgängliggöra våra bibliotek under fler timmar på dygnet.

Integrera Gislaveds konsthall med Glashuset på Gisleområdet

Vi vill att Gislaveds konsthall flyttar in i Glashuset på Gisleområdet. Konsthallen har idag lokaler som inte längre anses vara ändamålsenliga och vi tycker att det vore ett utmärkt tilfälle att integrera konsthallen med Giashuset. På så vis skulle vi skapa en stor mötesplats för kulturen i vår kommun, där människor som i vanliga fall besökt Glashuset men inte konsthallen och tvärtom skulle kunna ta del av kulturen på ett helt annat sätt.

Följ oss

instagram