Halvtid_hemsida _2020_10
Halva mandatperioden har passerat när år 2020 blir 2021. Vi vill med detta dokument utvärdera hur långt vi har kommit i de olika frågor som vi hade med i vårt valprogram inför valet 2018.

En del av punkterna i vårt valprogram har vi redan genomfört och många punkter är i ett pågående arbete. Precis som med det mesta kan inte allt genomföras samtidigt och därför finns det ett mindre antal punkter som av oss inte anses vara påbörjade ännu, men som vi tänker arbeta för att kunna förverkliga under resterande del av mandatperioden.

Du hittar halvtidsutvärderingen 2020, mandatperioden 2018-2022 här: KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA UTVÄRDERINGEN 

Följ oss

instagram