Arbetsmarknad

När vi är många som jobbar hjälps vi åt att skapa mer resurser till vår gemensamma välfärd. Att människor arbetar lägger grunden för hela samhällsekonomin. Det är en förutsättning för att Gislaveds kommun ska utvecklas, men också för att samhället ska hålla ihop.

Arbetsmarknad_hemsida_2020


Aktivitetskrav ska gälla som motprestation i försöjningsstödet

Vi vill ta arbetslinjen till Gislaveds kommun. Vårt mål är att alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till, givetvis utefter varje persons egna arbetsförmåga. I kommunens insatser ska det finnas tydliga aktivitetskrav med syftet att korta vägarna in på arbetsmarknaden. Under mandatperioden har vi tagit initiativ till och genomfört en sammanslagning av arbetsmarknadsenheten, försörjningstödet och vuxenutbildningen med syftet att skapa en samlad väg in i arbete. Här är vi fortfarande i starten av detta nya koncept som vi under resten av mandatperioden kommer fortsätta att utveckla och förbättra.

Utbyggd vuxenutbildning

Vi behöver bygga ut och modernisera vår vuxenutbildning i kommunen. Framtidens arbetsmarknad kommer kräva att en större grupp människor än tidigare behöver ställa om mitt i livet och byta karriär. Den kommunala vuxenutbildningen och högskolan på hemmaplan (hph) kommer därför att spela en större roll i framtiden än vad den kanske har gjort tidigare. Detta behöver vi redan nu börja att förbereda för och genom ovan nämnda organistaionsförändring har vi tagit de första stegen på den resan, som vi nu kommer att fortsätta.

Fusk och felaktiga bidragsutbetalningar ska polisanmälas

Vi tolerar inte fusk och felaktiga bidragsutbetalningar i försörjningsstödet. Vår gemensamma resurser ska hjälpa de som verkligen är i behov av stöd. Under mandatperioden har arbetet med att utreda misstänkt bidragsfusk blivit en mer central del i handläggningsarbetet och det har initialt resulterat i ett färre antal bidragsansökningar. Allt bldragsfusk ska alltid polisanmälas.

Följ oss

instagram