Moderatkvinnorna

Mqvinna

Moderata Kvinnoförbundet - MQ - bildades redan 1912. Numera är vi ett nätverk - Moderatkvinnorna - med utrymme för friare arbetsformer och organisation.

Huvuduppgifterna för verksamheten både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i partiorganisationen som förtroendevalda i politiska församlingar.

Vi har fyra områden som vi fokuserar extra på:
- Kvinnors hälsa
- Bra mat
- Integration
- Våld i nära relationer

Vill du bli medlem eller engagera dig för Moderaterna? Kontakta vår kretsordförande Maria Gullberg Lorentsson.

Följ oss

instagram