Om Moderaterna i Gislaveds kommun

I Gislaveds kommun är vi 4 föreningar: AnderstorpsföreningenGislaved-RefteleföreningenHestraföreningen och Smålandsstenar-Burserydsföreningen. Tillsammans bildar dessa 4 föreningar Moderaterna i Gislaveds kommun, en så kallad kommunkrets.

Samtliga föreningar är representerade i kretsstyrelsen som dessutom har en representant från Moderata Ungdomsförbundet (MUF) och en representant från Moderata Seniorer (MSS). Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör väljs av det ordinarie kretsårsmötet. I kretsstyrelsen ingår också den av fullmäktigegruppen valda gruppledaren.

Syftet med kretsstyrelsen är att samordna partiets ekonomi, valrörelser och politiska utveckling.

Följ oss

instagram