Vi vill införa utmaningsrätt i Gislaveds kommun

Moderaterna och Alliansen vill införa utmaningsrätt i Gislaveds kommun. Vi är övertygade om att konkurrens är bra. Konkurrens tvingar oss att göra vårt bästa och att ständigt utvecklas.

Konkurrens skapar också effektivare organisationer, eftersom man kontinuerligt måste utveckla arbetsmetoder och rutiner som gör det möjligt att leverera verksamhet med högre kvalité och bättre service.

På kommunfullmäktiges sammanträde 26 september 2019 beslutades riktlinjer för utmaningsrätten. Riktlinjerna är en förutsättning för att kunna införa utmaningsrätten.

Riktlinjerna är regler för hur en utmaning ska hanteras när den kommer in till kommunen. I upphandlingen som inleds till följd av en antagen utmaning ställs krav på kvalité och verksamhet och i upphandlingen regleras även hur avtalsbrott ska hanteras och lösas.

 

Följ oss

instagram