Vi vill att man ska kunna bygga hus även på sin egna jordbruksmark

Moderaterna i Gislaveds kommun hade för några veckor sedan ett gruppmöte (månatligt medlemsmöte) där vi diskuterade frågan om bostadsbyggnation på jordbruksmark. Många medlemmar deltog i diskussionen och en enig grupp beslutade då att vi framöver kommer förespråka en mer generös hållning vid byggnation av bostäder på jordbruksmark som man själv äger. Äganderätten är för oss viktig och vi anser att alla ska ha rätten att själv bestämma över sin mark.

PB_JORDBRUKSMARK_MAJ_2021

Det är också viktigt att man har rådighet över sin egna mark om vi vill bibehålla en levande landsbygd och fortsätta ha öppna landskap. Det är viktigt att bevara och skydda jordbruksmark ur flera perspektiv, men ska jordbruksmarken kunna bevaras och brukas måste människor kunna bo på samma plats.

Gislaveds kommun har under lång tid haft en förhållandevis strikt hållning i denna typ frågor. Sedan vårt medlemsmöte för några veckor sedan kommer vi bryta mot den tidigare hållningen och därmed ha en mer generös hållning från vårt parti.

Följ oss

instagram