Uttalande med anledning av beslutet om läskedryck på våra särskilda boenden

Moderaterna i Gislaveds kommun utgår alltid från individen och dess vilja och förmåga att ta eget ansvar. Vi anser att läskedryck ska finnas som alternativ måltidsdryck även efter den 1 maj 2021.

Vi uppmanar starkt förvaltningen att ompröva sitt beslut så att läskedryck fortsatt ingår som måltidsdryck även efter den 1 maj 2021.

Det är viktigt med näringsriktig kost för våra äldre och att förebygga den undernäring som enskilda individer lider av. Vi är dock inte ett parti som tror att kollektiva lösningar, som att plocka bort läskedryck som måltidsdryck, är rätt väg för att lösa detta.

Vi vill samtidigt kraftigt fördöma de hot tjänstepersoner fått ta emot de senaste dygnen.

Följ oss

instagram