Trafikverket vill sänka hastigheten på Nissastigen (RV26) - det säger vi nej till

Trafikverket vill sänka hastigheten på Nissastigen (riksväg 26) från 90 km/h till 80 km/h. Det vill inte vi.

Sänkt hastighet skulle leda till längre pendlingsresor för människor som jobbar över kommungränserna och längre transporttider för näringslivet skulle i sin tur leda till ökade kostnader och sämre konkurrenskraft för företagen.

Istället för att sänka hastigheten tycker vi att Trafikverket borde fokusera på åtgärder för att främja trafiksäkerhet, exempelvis viltstängsel!

Nej till sänkt hastighet på RV26

Följ oss

instagram