Såhär vill vi utveckla Broaryd

Vi vill ta vara på kraften i Broaryd och utveckla bygden till ett modern samhälle. Med utgångspunkt från de lokalsamtal som demokratiberedningen genomförde i Broaryd förra hösten presenterar vi nu tillsammans med Alliansens fyra partier ett antal punkter.

1. Vi vill att Lugnet ska bli ett modernt boende för äldre genom att skapa trygghetsbostäder med matsal och utrymmen för aktiviteter.

2. Vi vill skapa en mötesplats i anslutning till Lugnet, där föreningar och kommuninvånare kan hyra lokalen för aktiviteter och tillställningar.

3. Vi vill skapa attraktiva tomter för bostäder vid Hestrasjön i Broaryd.

4. Vi vill skapa en säkrare trafikmiljö och en gång för alla se över hur vi kan få till en gång- och cykelväg.

5. Vi vill belysa busshållplatsen för att skapa en tryggare miljö på torget i Broaryd.

Läs mer på kommunens hemsida här: https://www.gislaved.se/nyheter/2020-09-08-utveckling-av-broaryd-planeras

Alliansen - Utveckling av Broaryd


Följ oss

instagram