Nya steg mot målet om full sysselsättning

För att kunna höja kvalitén och utveckla välfärden behöver fler människor komma i egenförsörjning. Ett jobb innebär inte bara en egen inkomst utan också social gemenskap.

Nya steg mot målet om full sysselsättning

Nu tar vi nya steg för öka möjligheten för människor att komma i egenförsörjning och för att nå vårt mål om full sysselsättning.

• Vi tar fram flera olika jobbspår genom samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Fler jobbspår innebär att vi bättre kan möta olika typer av behov ute i samhället.

• Vi möjliggör för att man ska kunna starta sina studier vid de olika jobbspåren vid fler tillfällen under året (inte bara vid traditionell terminstart) samt att det inte blir glapp mellan olika kurser.

Läs mer här: LÄNK

Följ oss

instagram