Ny arbetsmarknadsorganiasation ska hjälpa fler människor in på arbetsmarknaden

Kommunfullmäktige sa ja till den nya arbetsmarknadsorganisationen som syftar till att hjälpa fler människor in på arbetsmarknaden.

Utanförskapet och integrationen är vår tids stora utmaningar och rätt hanterat skapas stora möjligheter för den enskilda människan och för hela samhället. Den nya arbetsmarknadsorganistationen som sammanflätar arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning ska hjälpar fler människor in på arbetsmarknaden. Att stödja människor i deras resa från utanförskap till gemenskap är en av Moderaternas viktigaste prioriteringar.

- Vi har olika utgångspunkter i det här. Jag gillar att folk arbetar, du att ge folk bistånd. I dag är 1 000 människor är arbetslösa, 700 av dem är nya medborgare. Och vi har stora utmaningar med att kompetensförsörja vårt näringsliv, sa Anton Sjödell (M) i ett replikskifte mot Kommunisternas företrädare.

Jonas Ericson (M) hänvisade till uppgifter om att antalet personer i arbetsför ålder i kommunen väntas minska med 527 fram till 2023. Antalet personer i ej arbetsför ålder ökar samtidigt med 314. Enligt samma uppgifter uppbar 204 individer ekonomiskt bistånd i april i Gislaveds kommun, jämfört med 132 i Värnamo kommun. Därför finns det en stor potential i att hjälpa fler människor ur utanförskap och in i gemenskap.

Den nya organisationen ska vara kostnadsneutral.

Läs gärna artikeln på Värnamo Nyheter här: LÄNK (premium)

Följ oss

instagram