Nu skjuter vi till 500 000 kr extra i coronastöd till föreningslivet i Gislaveds kommun

Vi skjuter till 500 000 kronor extra i coronastöd till föreningslivet i Gislaveds kommun.

COVID-19-pandemin har ställt hela samhället inför stora utmaningar, inte minst för föreningslivet. Fritids- och folkhälsonämnden har under året tagit emot rapporter där föreningar beskrivit en svår ekonomisk situation till följd av pandemin, något som de beskriver riskerar att drabba och försämra barn- och ungdomsverksamheten.

Tack vare god ekonomisk hushållning inom nämnden och förvaltningen har en enig nämnd fattat beslut om att omfördela resurser om 500 000 kronor till föreningslivet och tillfälligt utöka aktivitetsstödet som stöttar barn- och ungdomsverksamhet.

Satsningen innebär drygt 25% extra i stöd till just barn- och ungdomsverksamheten. 

Per Sundström digital coronastöd

 

Följ oss

instagram