Nu inför vi parkeringsövervakning inom alla tätorter i Gislaveds kommun

Idag är det alldeles för många bilar som står felparkerade utmed vägar, upp på trottoarkanter och på cykelvägar. Vi vill skapa en mer säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter och därför fattade kommunfullmäktige igår beslut om att införa parkeringsövervakning inom alla tätorter och ett antal andra områden i hela Gislaveds kommun. Övervakningen införs 1 januari 2020.

Följ oss

instagram