Nu förbereder vi för nya villatomter i Tokarp

Just nu förbereder kommunen för nya villatomter i Tokarp. För några år sedan uppdaterades en gammal detaljplan för att möjliggöra för nya villatomter.

Nya villatomter i Tokarp

Sedan någon månad tillbaka pågår arbetet med att bygga en ny lokalgata med belysning. Samtidigt kommer också ledningar för vatten, avlopp, el och fiber att placeras i området. Arbetet beräknas vara klart under året. Läs gärna mer här: LÄNK

Följ oss

instagram