Nu är vi ett steg närmare tillbyggnad av Töråsskolan

Idag på kommunstyrelsen godkändes förslaget till detaljplan som gör det möjligt att bygga till Töråsskolan. Samtidigt löses trafiksituationen vid skolan på ett bra sätt för att både avlasta befintligt vägnät till Töråsskolan och för att skydda våra barn och ungdomar på bästa tänkbara sätt.

En tillbygd skola kommer kunna möta framtidens behov av ändamålsenliga lokaler och framtidens elevkapacitet i och med skolomorganisationen.
Nu skickas kommunstyrelsens förslag till detaljplan vidare till kommunfullmäktige som avgör frågan vid nästa sammanträde.

NU ÄR VI ETT STEG NÄRMARE TILLBYGGNAD AV TÖRÅSSKOLAN

Följ oss

instagram