Nordin Sportcenter i Smålandsstenar invigt

Under lördagen den 7 september 2019 invigdes Nordin Sportcenter i Smålandsstenar.

Från Moderaterna deltog Malin Sjöblom, ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden, samt Maria Gullberg Lorentsson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, och båda talade under invigningen som inleddes med dans och avslutades med fri lek för de lite yngre.

Kolla gärna klippet nedan där Malin Sjöblom berättar kort om Nordin Sportcenter:

Följ oss

instagram