Niclas Palmgren (M) vald till ny ordförande i kommunfullmäktige

Niclas Palmgren (M) valdes till ny ordförande i kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för mandatperioden 2022-2026 när kommunfullmäktige sammanträde för första gången den här mandatperioden.

Niclas Palmgren (M) vald till ny ordförande i kommunfullmäktige
Under samma sammanträde så valdes en ny valberedning för mandatperioden 2022-2026 och där Ing-Marie Hansen Paulsson valdes till förste vice orförande i valberedningen och där Jonas Ericson valdes till ersättare.

Följ oss

instagram