Moderaterna och Alliansen säger nej till vindkraft i Vimmelstorp

Alliansen i Gislaveds kommun är i grunden positiva till vindkraft som förnyelsebar energikälla. Men som kommun har vi vetorätt vid vindkraftsetableringar.
När det kommer till området Vimmelstorp och den aktuella frågan om vindkraftsetablering ser vi följande saker som gör att vi landar i att säga NEJ till en vindkraftsetablering i det området.

- Etableringen skulle innebära stor påverkan på människor och deras boendemiljö.
- Etableringen skulle innebära stor påverkan på natur och miljö.
- Etableringen skulle förhindra möjligheten till utvecklingen av turism i en idag orörd miljö.

Alliansen kommer med anledning av detta att rösta NEJ på kommunfullmäktige i oktober när ärendet behandlas där.


Alliansen Nej Till Vindkraft

Följ oss

instagram