Mer till socialnämnd och skola i Alliansens budget för Gislaveds kommun inför 2021

Utmaningarna i socialnämnden och skolans värld prioriteras när Alliansen går fram med sitt budgetförslag. De fyra partierna vill utöka kommunens driftram med 70 miljoner kronor och investera för över 100 miljoner nästa år.

– Det är väldigt starkt att vi kan göra det, trots att skatteunderlaget inte ökar i den takt vi såg tidigare på grund av pandemin. Det är inte alla kommuner som kan göra det, men vi har en väldigt god ekonomisk hushållning, säger Anton Sjödell (M).

Läs mer här: Mer till socialnämnd och skola i Alliansbudget

Följ oss

instagram