Mer tid för nyfödda när syskon kan gå i förskolan

Till våren blir det möjligt för föräldrar att lämna syskon till nyfödda i 30 timmar per vecka på förskolan i Gislaveds kommun, under den nyföddas första levnadsmånad.

– Jag är glad att nämnden nappade på min idé, säger ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Maria Gullberg Lorentsson (M), som tycker att föräldrar ska ha valmöjligheten.

Läs hela artikeln här: [LÄNK]

Följ oss

instagram