Låt kommunerna få bestämma strandskyddet

Regeringen tillsatte för något år sedan en utredning om ett mer differentierat strandskydd och vi som kommun har nu haft möjligheten att yttra oss.

AS 210424
Intentionen i utredningen, det vill säga att göra strandskyddad mer tillgänglig för exempelvis bostadsutveckling, är bra. Ett av de bra förslagen är att ta bort strandskyddet för små sjöar och vattendrag.

Däremot vill utredningen fortsatt ge länsstyrelsen allt för stort inflytande över processen. Detta anser vi vara mindre bra.

Vi anser att kommunerna själva ska kunna fatta beslut om vart strandskyddet ska gälla eller inte gälla. Beslut om samhällets utveckling ska fattas så nära medborgare som möjligt.

Därför är vi glada att en enig kommunstyrelse i yttrande framhöll att det är kommunerna som bör vara beslutsinstans i strandskyddsfrågor.

Följ oss

instagram