Kommunen uppmanar anhöriga att inte besöka särskilda boenden med anledning av COVID-19

Gislaveds kommun uppmanar alla att inte besöka kommunens vård- och omsorgsboende. 

För att skydda de boende ber vi dig att inte besöka våra särskilda boenden så länge de lokala allmänna råden gäller i Jönköpings län. Genom att avstå från besök hjälper du oss att både skydda våra äldre och kunna göra ett säkrare vårdarbete. Avrådan ska inte ses som ett förbud. Använd gärna möjligheten till digitala möten. 

Läs mer här: https://gislaved.se/nyheter/2020-11-12-avradan-fran-besok-pa-sarskilda-boenden

Följ oss

instagram