Gislaveds kommun startar företagsråd med anledning av coronakrisen

Utbrottet av Covid19 har oroväckande snabbt fått stora konsekvenser för såväl individer, näringsliv och samhälle. Vi har kallat till ett uppstartsmöte av ett lokalt Företagsråd med anledning av Coronakrisen i syfte av att få en mer samlad bild, komma med lösningar, ha ett erfarenhetsutbyte och på olika vis hjälpa våra lokala företag.

Med tanke på omständigheterna genomför vi uppstartsmöte av Företagsrådet digitalt för att få en så bred uppslutning som möjligt. Det är näringslivsföreningarna själva som föreslagit vem som ska delta i arbetet med Företagsrådet. På första mötet kommer vi skapa en mer samlad nulägesbild av näringslivet i Gislaved kommun. Gislaved kommun och Enter kommer även ge en bild av vårt perspektiv med anledningen Coronakrisen för Företagsrådet under mötet.

Vi kommer avslutningsvis före ett samtal kring Företagsrådets syfte/målsättning utefter skrivning ovan och även formalisera ner konkreta slutsatser, men även planera för det fortsatta arbetet i Företagsrådet med anledning av Coronakrisen.

För frågor kontakta:

Anton Sjödell
072-083 59 09
anton.sjodell@gislaved.se

Följ oss

instagram