Förväntansdokumentet mellan skola, elev och förälder är på plats

Inför valet 2018 sa Moderaterna att vi ville införa ett utbildningskontrakt. Kontraktet skulle identifera de skyldigheter som alla tre parter (skola, elev och förälder) har inför att nå kunskapsmålen, helt enkelt att tydliggöra vem som har ansvar för vad när det kommer till skolan.
Nu är detta på plats i form av ett förväntasdokument där dessa tre parters förväntningar på varandra är nedformulerade. På utvecklingssamtalen och föräldramöten framöver kommer detta dokument att lyftas och delas ut.
 
Det behöver bli mer fokus på ordning och reda för att öka kunskapsinlärningen och höja våra barns skolresultat!

Följ oss

instagram