En mer effektiv budgetplanering och ekonomisk uppföljning

Nu förändrar vi planeringsprocessen för att frigöra både tid och resurser. Förändringen innebär att budgetramarna inte längre tas av kommunfullmäktige i maj utan istället ska ett enda budgetbeslut med föregående debatt i kommunfullmäktige ske i oktober. 

– Vi behöver en mer effektiv och tydlig process, för att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna. Det frigör tid och resurser, och i dag läggs jättemycket arbete på processen. Jag tycker att det är bortom rimlighetens gränser, säger kommunalråd Anton Sjödell (M).

Förslaget innebär också att allmänna utskottet ska fungera som budgetutskott och bereda budgeten till kommunfullmäktige. Med en förändrad process frigörs utrymme för mer fokus på analys och uppföljning. Ambitionen är också att ett gemensamt möte ska hållas under våren med förvaltningschefer, kommunala bolag och nämndernas presidier, för en diskussion kring omvärldsfrågor och inriktning.

I onsdags (19/10) i förra veckan gav vi kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till ny planerings- och uppföljningsprocess och ambitionen är att den nya strukturen ska vara på plats redan från 2023.

Förändringen av planerings- och uppföljningsprocessen är en del av överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Westbopartiet, Centerpartiet och Liberalerna för mandatperioden 2022-2026.

En mer effektiv budgetplanering och ekonomisk uppföljning (221024)
Läs mer på Värnamo Nyheter (VN) här: LÄNK (premium)

Följ oss

instagram