Datumen för gruppmötena 2022 är fastställda

Nu är datumen för samtliga gruppmöten 2022 fastställda. 

Datumen för 2022 är följande:

 • 10 januari 
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 28 mars
 • 4 april
 • 30 maj
 • 8 augusti
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 5 december

Mötena är öppna för alla medlemmar och behandlar i huvudsak kommande kommunfullmäktigeärende. Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med ersättare samt ordförande i nämnd skall närvara.

Fika från klockan 18:00, mötenaa börjar 18:30.

Du kan också delta i våra möten digitalt. Länk till det digitala mötet skickas då ut dagen innan eller samma dag som mötet äger rum. Möten börjar då klockan 18.30.

Följ oss

instagram