26 mar 2020

Gislaveds kommun startar företagsråd med anledning av coronakrisen

Utbrottet av Covid19 har oroväckande snabbt fått stora konsekvenser för såväl individer, näringsliv och samhälle. Vi har kallat till ett uppstartsmöte av ett lokalt Företagsråd med anledning av Coronakrisen i syfte av att få en mer samlad bild, komma med lösningar, ha ett erfarenhetsutbyte och på olika vis hjälpa våra lokala företag.

Följ oss

instagram