23 okt 2020

Nu inför vi parkeringsövervakning i Gislaveds kommun

Idag är det alldeles för många bilar som står felparkerade utmed vägar, upp på trottoarkanter och på cykelvägar. Vi vill skapa en mer säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter och därför fattade kommunfullmäktige igår beslut om att införa parkeringsövervakning inom alla tätorter och ett antal andra områden i hela Gislaveds kommun. Övervakningen införs 1 januari 2020.

Gislaved-Reftele, 5 okt 2020

"Avskaffa plastpåseskatten" skriver Gislaved-Refteleföreningens ordförande i VN

Jonas Ericson (M), ledamot i kommunfullmäktige och ordförande för Gislaved-Reftelemoderaterna, skriver i Värnamo Nyheter (VN) tillsammans med Tobias Pettersson (M), ledamot i kommunfullmäktige i Värnamo kommun, om att regeringens införda plastpåseskatt är skadlig både för miljön och jobbem.

22 sep 2020

Förväntansdokumentet mellan skola, elev och förälder är på plats

Inför valet 2018 sa Moderaterna att vi ville införa ett utbildningskontrakt. Kontraktet skulle identifera de skyldigheter som alla tre parter (skola, elev och förälder) har inför att nå kunskapsmålen, helt enkelt att tydliggöra vem som har ansvar för vad när det kommer till skolan.

8 sep 2020

Såhär vill vi utveckla Broaryd

Vi vill ta vara på kraften i Broaryd och utveckla bygden till ett modern samhälle. Med utgångspunkt från de lokalsamtal som demokratiberedningen genomförde i Broaryd förra hösten presenterar vi nu tillsammans med Alliansens fyra partier ett antal punkter.

Följ oss

instagram