Patric Bergman omvald till ordförande för Smålandsstenar-Burseryds moderata partiförening

Under årsmötet den 24 mars 2021 valdes Patric Bergman från Burseryd till ordförande för Smålandsstenar-Burserydsmoderaterna.

Patric Bergman var valberedningens förslag till ordförande och valdes enhälligt under föreningens årsmöte den 24 mars 2021. Johan Björn valdes till vice ordförande

Styrelsen i sin helhet:

Ordförande Patric Bergman (omval)
Vice ordförande Johan Björn  (omval)
   
Ledamot och kassör Bertil Valfridsson (omval)
Ledamot och MUF-ansvarig Elliot Björkman  (nyval)
Ledamot Ulla Christiansson (omval)
Ledamot Lars Karlsson (omval)
Ledamot Jörg Neumann (omval)
Ledamot Lisbeth Andersson (omval)
Ledamot Jonas Andreasson (omval)
Ledamot Mikael Eriksson (nyval)


Årsmötet ägde på Teams. Anton Sjödell, kommunalråd för Moderaterna i Gislaveds kommun, var årsmötestalare.

Följ oss

instagram