Lisbeth Andersson vald till ordförande för Smålandsstenar-Burseryds moderata partiförening

Under årsmötet den 15 februari 2022 valdes Lisbeth Andersson från Smålandsstenar till ordförande för Smålandsstenar-Burserydsmoderaterna.

Lisbeth Andersson var valberedningens förslag till ordförande och valdes enhälligt under föreningens årsmöte den 15 februari 2022. Johan Björn valdes till vice ordförande

Styrelsen i sin helhet:

Ordförande Lisbeth Andersson (nyval)
Vice ordförande Johan Björn  (omval)
   
Ledamot och kassör Bertil Valfridsson (omval)
Ledamot och MUF-ansvarig Elliot Björkman  (omval)
Ledamot Ulla Christiansson (omval)
Ledamot Lars Karlsson (omval)
Ledamot Jörg Neumann (omval)
Ledamot Patric Bergman (omval)
Ledamot Jonas Andreasson (omval)
Ledamot Mikael Eriksson (omval)


Årsmötet ägde på Teams. Helena Bouveng riksdagsledamot var årsmötestalare.

Följ oss

instagram