24 mar

Föreningsårsmöte för Smålandsstenar-Burserydsföreningen 2021

24 mars 2021 19:00 - 20:00

Digitalt, via internet

Smålandsstenar-Burseryd partiförening har föreningsårsmöte onsdagen den 24 mars 2021.

Årsmöte 2021 Smål-Bur

BAKSIDA ÅRSMÖTE GVD-REF 2021

Följ oss

instagram