Moderata Seniorer

Moderata Seniorer

Seniorsa ̊klart

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten.

Här kan du läsa mer om vårt politiska program för Sveriges seniorer:

Vill du bli medlem eller engagera dig för Moderaterna? I menyn kan du läsa mer om hur du kommer i kontakt med oss och seniorernas representant i kommunen Solveig Davidsson.


Vi kan, vi vill och vi ska fortsätta förbättra seniorers vilkor i samhället!

Följ oss

instagram