Börje Eriksson är ny ordförande för Gislaved-Reftele moderata partiförening

Under det digitala årsmötet den 24 februari 2021 valdes Börje Eriksson, 54 år, till ny ordförande för Moderaterna i Gislaved-Reftele.

Börje Eriksson var valberedningens förslag till ny ordförande och valdes enhälligt under föreningens årsmöte den 24 februari 2021. Jonas Ericson, ordförande för föreningen sen 2017, hade avböjt omval. Maria Gullberg Lorentsson valdes till ny vice ordförande.

Årsmötet 2021 - Bild 1

Mötet ägde rum digitalt på grund av coronaviruspandemin. Totalt deltog 16 medlemmar på årsmötet.

Nya styrelsen i sin helhet:

Ordförande Börje Eriksson (ny position)
Vice ordförande Maria Gullberg Lorentsson (ny position)
Ledamot och kassör Gerd Berg (omval)
Ledamot och sekreterare Simon Petersson (kvarstår)
Ledamot Ted Nilsson (nyval)
Ledamot Dennis Ernst (kvarstår)
Ledamot Johanna Gullberg (nyval)
Ledamot och MSS-representant Solveig Davidsson (kvarstårl)
Ledamot och MUF-representant Dora Bojanic (omval)
   
   
   

Under årsmötet talade riksdagsledamoten Mats Green om läget i Sverige och om Moderaternas politik för att ta sig an dessa på nationell nivå. 

Årsmötet 2021 - Bild 2

Följ oss

instagram