Björn Björkman omvald som ordförande för Anderstorps moderata partiförening

Moderaterna i Anderstorp höll under tisdagen den 23 mars 2021 årsmöte. 
Mötet ägde rum på digitalt på grund av coronaviruspandemin. 

Björn Björkman omvaldes som ordförande för föreningen medan Axel Brüel valdes till ny vice ordförande.

Styrelsen för verksamhetsåret 2021/2022:

Björn Björkman Ordförande
Axel Brüel Vice ordförande och MUF-ansvarig
Anne Muhonen Ledamot och kassör
Lis Melin Ledamot
Sven-Erik Karlsson Ledamot
   
   
   
   

Följ oss

instagram