25 apr

Kretsårsmöte för Gislaveds kommuns krets 2021

25 april 2021 17:00 - 18:30

Digitalt, via internet

Moderaterna i Gislaveds kommun har kretsårsmöte söndagen den 25 april 2021, kl. 17.00.

Kretsårsmöte MMS 2021
Årsmötet blir digitalt detta år på grund av COVID-19 pandemin. Mötet kommer ske via Microsoft Teams och du behöver anmäla ditt deltagande till Jonas Ericson på jonas.ericson@pol.gislaved.se eller via 073-0898351 senast fredagen den 23 april 2021. Länk för att delta i det digitala mötet skickas ut till dig som anmält ditt deltagande.

Årsmötet börjar klockan 17.00.

Enligt stadgan ska motioner vara kretsstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga en vecka före årsmötet och skickas till anmälda medlemmar efter att anmälan inkommit.

Årsmötet ska utöver val till kretsstyrelsen samt behandling av propositioner och motioner också välja nomineringskommitté inför valet 2022.

Följ oss

instagram